Mindennapi hackjeinket add meg nekünk ma! – A life hack megjelenése és beépülése a mindennapi gyakorlatba


Esemény részletek


Előadás absztraktja

A későmodernitás egyik legérdekesebb jellemzője a kultúratudományban az egyén identitásprojektje. A nagy identitásbiztosító narratívák és intézmények szerepének csökkenésével, lebomlásával az individuum egyre inkább saját magára van utalva abban, hogy kialakítsa saját identitását. Ezen aktív folyamat nagyrészt különböző materiális, illetve immateriális javak fogyasztásával, felhasználásával, átalakításával zajlik.

Ugyanakkor nem pusztán a külvilág, hanem az egyén maga is a mindennapi fogyasztás és átalakítás tárgyává vált — a test, a szokások alakítása, az életmód tervezése fontos szerepet kapott a kortárs nyugati társadalmakban. Az önfejlesztés hosszú történetének legaktívabb időszaka az önfejlesztő (self help, personal development, personal growth) irodalommal már az 1900-as évek első felében elkezdődött, de valódi aranykora a XX. század második felében kezdődik.

A önfejlesztés, mely egyfajta öntárgyiasítást végez, a hagyományos ipari termelés fogalmaival, elképzeléseivel (pl. produktivitás, hatékonyság, mérhetőség) fordul az individuum felé, s próbálja a mindennapok komplexitását kezelhetővé tenni számára. A hétköznapok társadalmi és professzionális kihívásainak kezelésében pedig egyre nagyobb szerepet kaptak azok az innovációk, melyek információt, eszközt (és persze árucikket) jelentettek az egyén számára egy jobb élet elérésének reményében.

Előadásomban a „life hack” jelenségét járom körül. Azt kívánom bemutatni, hogyan változott meg az önfejlesztés a számítástechnika, illetve a hálózati kommunikációs technológiák szélesebb körű elterjedésével, társadalmi beágyazódásával. Az előadás középpontjában az a fordulat áll, mely összekapcsolható a 2000-es évtized első felében elkezdődött web 2.0-ás paradigmaváltással, s amely az önfejlesztés gyakorlatai között egyre szélesebb teret adott az IKT eszközöknek. A life hack gyakorlatát olyan társadalmi praxisként kívánom bemutatni, mely az infokommunikációs eszközök hétköznapivá válásával, az eszközök domesztikációjával alakult ki.