“Ott vagyunk már?” – A terep mint állhatatos fikció


Esemény részletek


Előadás absztrakt 

Daniel Miller, aki az internethasználat etnográfiai módszerekkel való vizsgálatának egyik úttörője egy 2012-es írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a világháló társadalomtudományos vizsgálatában továbbra sincs teljes mértékben tisztázva az újmédia mindennapi életben betöltött szerepe. Bár a mindenütt jelenlévő számítástechnika (ubiquitous computing) egyre nyilvánvalóbb része hétköznapi életünknek, az internetet sokszor még ma is hajlamosak vagyunk valami különálló, elszigetelten vizsgálható helynek tekinteni. Az internet mára nem egy különleges, idegen hely, amely a fizikai valóságtól függetlenül vizsgálható, hanem a valóságtapasztalat inherens része. A virtuális beszövődése a mindennapokba ugyanakkor fellazította a fizikailag kötött valóság, a térbeliség korábbi korlátozó elképzeléseit, és alapvető kérdéseket vetett fel az etnográfiai terepmunkával kapcsolatban.

Az előadás az online etnográfia terepfogalmának korlátait és kihívásait igyekszik bemutatni a nyílt forráskódú felhasználói közösségek vizsgálata kapcsán. Arra igyekszem rámutatni, hogy a terep fogalma az újmédiában szükségszerűen kiterjesztendő, de nem korlátozható az online folytatott diskurzusok vizsgálatára. Mi tekinthető terepnek, és hol húzódnak a határai? Mit vizsgáljon / mit vizsgálhat az etnográfus az online közösségekben? Van-e értelme terepről beszélni egyáltalán?

Kulcsszavak:

online etnográfia, terep, online közösség