Publikációk

Esszék, tanulmányok

 • Mátyus I. (2020). Hacker Culture and Open Source or Tech Giants and Patent Protection–Where Does Real Innovation Come From? In Focus 2020(1). 34–39.
 • Mátyus I. (2020). “A Facebook nem fórum” – Közösségi és interakciós diverzifikálódás a FLOSS-közösségekben. Médiakutató XXI. (1). 57–66.[URL: https://mediakutato.hu/cikk/2020_01_tavasz/05_a_facebook_nem_forum.pdf]
 • Mátyus I. (2016). “Apu, mi az a kék halál?” – A képalapú internetes mémek mint a kollektív identitás elemeinek hordozói. Apertúra 2016 ősz. URL: http://uj.apertura.hu/2016/osz/matyus-apu-mi-az-a-kek-halal-a-kepalapu-internetes-memek-mint-a-kollektiv-identitas-elemeinek-hordozoi/
 • Mátyus I. (2016). “Utazó vagyok, nem turista”. Antiturizmusm hyperturizmus, és az infokommunikációs hálózatok szerepe az alternatív utazási praxisokban. Replika 96-97. 147-161. [URL: http://replika.hu/replika/96-97-13]
 • Mátyus I. (2015). Terepcsere. A terep fogalmának átértékelődése a virtuális etnográfiában. Replika 90-91. 27-38. [URL: http://replika.hu/replika/90-91-03]
 • Mátyus I. (2014). A nyílt forráskódú szoftverfejlesztés társadalmi és ideológiai háttere. Információs Társadalom XIV. (4).  62-83. [URL: http://infonia.hu/digitalis_folyoirat/2014/2014_4/i_tarsadalom_2014_4_matyus.pdf]
 • Mátyus I. (2014). A hálózati tér mint az önreprezentáció kontextusa. In Merkovity N. (szerk.). Politikai kommunikáció-kutatások a közösségi média korában (97-120. o). Szeged: Primaware. [URL: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4431]
 • Balogh Cs., Dragon Z., Gollowitzer D., Kelemen Zs. & Mátyus I. (2013). Csongrád megyei fiatalok mobil- és közösségimédia-használata (kutatási jelentés). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoport. [URL: http://digitalculture.hu/publikaciok/csomoku/]
 • Mátyus I. (2012). Szubkulturális identitásperformansz – Online önmediatizáció, a Comicbookgilr19 YouTube csatorna példája. In Pusztai B. (szerk.), Médiumok, történetek, használatok – Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére (385-394. o). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. [URL: http://www.media.u-szeged.hu/szajbely60/pdf/matyus.pdf]
 • Mátyus I. (2010). Színpadok, hálószobák és csatornák. Önreprezentáció a YouTube-on. Apertúra 2010 nyár. URL: http://uj.apertura.hu/2010/nyar/matyus-szinpadok-haloszobak-es-csatornak-onreprezentacio-a-youtubeon/
 • Mátyus I. (2009). Tévedések hálózata. In Gábor N. – Liska J.(szerk.), Magyar árok és napfény-ország (209-236. o). Budapest: Demos.
 • Mátyus I. (2007). Mindenki médiája. In Debreceni Disputa 2007. október. 4-8. [URL: http://www.deol.hu/disputa/2007/Disputa_07-10.pdf]
 • Mátyus I. (2007). A kommunikáció szak működése a szegedi egyetemen. In: Ivaskó L. és Mátyus I. (szerk.), Audiovizuális újságíró-oktatás a szegedi és az újvidéki egyetemen (8-19. o). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.
 • Mátyus I. (2005). Önline – Az identitás reprezentációjának lehetősége az Interneten. In Ivaskó L. (szerk.),  Érthető kommunikáció (38-50. o). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

Recenziók, könyvismertetők

Fordítás, lektorálás

 • Bódi J. és Pusztai B. (szerk.) (2012). Túl a turistatekinteten – A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest – Pécs: Gondolat – Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. [lektorálás]
 • Manovich, L. (2011). A mindennapi (média)élet gyakorlata. Apertúra 2011 tavasz. [fordítás] [URL: http://apertura.hu/2011/tavasz/manovich]

Kötetszerkesztés

 • Ivaskó L.  & Mátyus I. (2007). Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi és az Újvidéki Egyetemen. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.
 • Ivaskó L., Tóth B., Mátyus I. & Pusztai B. (2006). Tanulmányok a kommunikáció- és  médiatudományok köréből 1-2. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

Tananyagfejlesztés

 • Mátyus I. (2015). Kollaboratív tudásfelhalmozás – a kommunikációs változások kortárs kihívásai a tudománykommunikáció számára. (Oktatási segédanyag). Szeged: Szegedi Tudományegyetem. [URL: https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=50237]
 • Mátyus I. (2015). Tudományos tudás az információs társadalomban. (Oktatási segédanyag). Szeged: Szegeti Tudományegyetem. [URL: https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=50238]
 • Mátyus I. (2006). Az internet mint szociális médium. In Ivaskó L., Tóth B., Mátyus I. & Pusztai B. (szerk.), Tanulmányok a kommunikáció- és  médiatudományok köréből 2. (77-111. o). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.[URL: http://www.media.u-szeged.hu/images/oktanyag/hefop2006/hefop02.odt]
 • Mátyus I.(2006). Az internet mint a társadalomtudományos érdeklődés tárgya. In Ivaskó L., Tóth B., Mátyus I. & Pusztai B. (szerk.), Tanulmányok a kommunikáció- és  médiatudományok köréből 1. (77-101. o). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. [URL: http://www.media.u-szeged.hu/images/oktanyag/hefop2006/hefop01.odt]